การจับสลาก เลือกหมายเลขของผู้สมัคร ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 7 ธันาวาคม 2555 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยนางสมพิศ ทอกสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนายกองค์การนิสิต ร่วมจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ผู้นำนิสิตทั้ง นายกองค์การนิสิต /ประธานสภา/ประธานกนช./ประธานสโมสรนิสิต ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]