สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม

ผลการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2556 ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เหรียญรวม จำนวน 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง รวม 4 เหรียญ จากกีฬาเทควันโด รุ่นไม่เกิน 73 ก.ก. หญิง นางสาวสุชีวัน กิตติจารุขจร ศึกษาศาสตร์ (ป.โท) ชนะเลิศ (เหรียญทอง) คาราเต้-โด รุ่นไม่เกิน 84 ก.ก. ชาย นายสุทธิชัย ตาเขียว เกษตรศาสตร์ฯ ปี 4 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) คาราเต้-โด รุ่นไม่เกิน 68 ก.ก. หญิง นางสาวพิมพ์ชนก พรวนคำ ทันตแพทยศาสตร์ ปี 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) คาราเต้-โด ท่ารำทีมหญิงนางสาวพิมพ์ชนก พรวนคำ ทันตแพทยศาสตร์ ปี 3 นางสาววาสนา นาคหลวง สังคมศาสตร์ ปี 2 นางสาวจรินญา บำรุงศรี บริหารธุรกิจฯ ปี 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]