การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. นำทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 20 วังทองเกมส์ โดยการแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัลชนะเลิศรวมประเภทกีฬา และประเภททีม เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ประเภทกีฬา แบดมินตัน ชนะเลิศทั้งประเภทชายและประเภทหญิง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร เทเบิลเทนนิส ทั้งประภทชาย และหญิง รางวัลชนะเลิศได้สองมหาวิทยาลัยครองร่วมกันคือ ม.ราชภัฏ พิบุลสงครามและ ม.นเรศวร ซึ่งได้ทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 25 - 27 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]