ประกวด NU VOICE #17 รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการประกวด NU VOICE #17 รอบชิงชนะเลิศ ที่ทางองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดเป็นประจำทุกปี และให้เกียรติมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ในปีนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ประเภทวงดนตรี ได้แก่ทีมสามจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ประเภทขับร้องเดี่ยวเพลงสากล นางสาวณัฐธิดา งามทรง ประเภทขับร้องเดี่ยวเพลงไทยลูกทุ่ง นางสาวเพ็ญศิริ โรจน์สว่าง ประเภท Cover Dance ทีม Pinoccio ประเภทเดี่ยวเพลงไทยสากล นายชญานิน ศรีชมภู ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]