วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กองกิจการนิสิต นำโดย ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมทีมบริหาร รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรกองกิจฯ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราขานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
[ 1  2  3  4  5 ]


[ 1  2  3  4  5 ]