ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำนิสิต นักศึกษา

เรื่อง "การจัดกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา" และ "ทิศทางการสนับสนุนของ สสส.โครงการปลอดเหล้า ปี 2555 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เดินทางไปร่วมสัมมนา พร้อมกับตัวแทนองค์การนิสิต สภานิสิตเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี เขต สาทร กรุงเทพฯ
[ 1  2  3 ]


[ 1  2  3 ]