ประชุมพิจารณาผลงานนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา 2555

ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพิจารณาผลงานนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา 2555 และพิจารณาผลงานด้านกิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2555 ร่วมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ, ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง, ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และคณะกรรมการพิจารณาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจากคณะต่างๆ เข้าร่วมในการประชุมพิจารณาฯ ครั้งนี้ ทั้งนี้มีผลงานนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพิจารณาทั้ง 2 ประเภท จำนวน 60 ผลงาน สำหรับผลการพิจารณาจะนำเสนอและประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป
[ 1  2 ]


[ 1  2 ]