การประชุมกำหนดแนวทางการจัดส่งคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 หน่วยกิจกรรมกีฬานิสิต งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดการประชุมกำหนดแนวทางการจัดส่งคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ประธานกีฬาประเภทต่างๆ ชมรมกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]