โครงการอบรมให้ความรู้การฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมให้ความรู้การฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 26-28 มิถุนายน 2556 เป็นเวลา 3 วัน โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยทีมบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ) โดยการจัดครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการเผยแพร่ไปยังสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งทางโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต จัด ณ อาคารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]