มน. เตรียมพร้อม รับน้องเปิดเทอม จัดสัมมนาผู้นำกิจกรรมรับน้อง

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรคละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 800 คน ประกอบด้วยผู้ทำหน้าที่เป็นผู้นำเชียร์ลีดเดอร์ , ผู้นำร้องเพลงเชียร์ , ผู้นำสันทนาการ , ผู้นำวินัยและผู้นำพยาบาล ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบแนวคิด นโยบายและมาตรการการจัดประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินกิจกรรมรวมถึงแนวทางแก้ไข และได้แสดงความคิดเห็นในการกำหนดแนวปฏิบัติให้เป็นที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น ที่ปรึกษา กนช. เป็นวิทยากร.บรรยาย กฏ ระเบียบ ของการรับน้องให้นิสิตได้รับทราบ

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]