ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2556

กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 / 2556 โดยมี ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยมีรายงานเรื่องความคืบหน้ากิจการนิสิตด้านต่างๆ เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]