สองแควยามเช้า ช่วงศุกร์ลั่นล้า

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2556 ได้จัดเปิดตัวโครงการดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 5 ซึ่งทาง MSS เคเบิ้ลทีวี ได้จัดทำรายการสองแควยามเช้า ช่วงศุกร์ลั่นล้า โดยมีคุณจักกรี ม่วงมา ผู้ดำเนินรายการ ได้สัมภาษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ และนายศิวดล มาตราช นักวิชาการละครและดนตรี เจ้าของโครงการถึงรายละเอียดหลักการและเหตุผล ที่มาทีไปในการจัดประกวด โดยรายการจะออกวันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 56 ทาง MSS เคเบิ้ลทีวี ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากบริษัท ทรู คอร์ปเรชั่น จำกัด (พิษณุโลก) ได้ส่งตัวแทนมาเยี่ยมชมขอรายละเอียดโครงการ ณ อาคารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มน.