ติวเข้ม! รุ่นพี่ รับน้องอย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2556 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นายพณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ นายกองค์การนิสิต มน.ประจำปีการศึกษา 2556 จัดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 (Pre-Beginning Camp ครั้งที่ 12) ได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างให้นิสิตผู้ทำกิจกรรม ได้รับความรู้จากการอบรม ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบคุณภาพจากทีมโสตองค์การนิสิต

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]