เปิดให้บริการแล้วโยคะขั้นพื้นฐาน เพื่อสุชภาพ

เริ่มแล้วสำหรับโครงการโยคะขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2556 งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการเพื่อสุขภาพของอาจารย์ นิสิตและบุคลากร ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.30 - 18.30 น. วิทยากรโดย ผศ.ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ นำการสอน ณ อาคารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มน.

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]