สัมภาษณ์ทุนเทสโก้โลตัส

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 หน่วยทุนการศึกษา งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต ได้จัดประกาศและเรียนนิสิตที่สนใจเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา จากบริษัทเทสโก้โลตัส ณ ห้องประชุม ศูนย์แนะแนวการศึกษาและจัดหางาน มน. อาคารอเนกประสงค์ มน.

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]