ตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง มรภ.กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง มรภ.กำแพงเพชร ในกิจกรรม "ค่ายแรลลี่ พี่ชวนน้อง ป้องกันยาเสพติด" ณ กรมทหารพรานที่ 35 อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยรับได้รับเกียรติให้การต้อนรับจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรภ.กำแพงเพชร และคณะเป็นอย่างดี

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]