นักเที่ยวตะลึงเจอ ชุดตรวจเยี่ยมสถานบันเทิงของจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อคืนวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ชุดตรวจเยี่ยมจังหวัดพิษณุโลก ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นำโดย ว่าที่ ร้อยตรีศราวุธ จันทร์วงษ์ ปลัดอาวุโส ร่วมด้วยปลัดปกครองพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ปลัดป้องกันจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ พล. ส่วนทางด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.พร้อมรศ.นุขนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ร่วมตรวจสถานบันเทิงในครั้งนี้ด้วย ไม่พบความผิดปกติ มีเพียงบางสถานที่มีนักเทียวแต่ชุดนิสิตอยู่บ้าง ได้ว่ากล่าวตักเตือนไป

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]