ตรวจเยี่ยมนิสิคทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 นายชัชวาล นัยรุ่งเรือง สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เดินทางมาตรวจเยี่ยมนิสิตทุนของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานโครงการฯ จากนั้นได้มีการพูดคุยพร้อมแจ้งข่าวเกี่ยวกับทุนกับนิสิตได้รับทราบความเคลื่อนไหวของสำนักงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]