พิธีไหว้ครู และพิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตยอดเยี่ยม นิสิตที่มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน.เดินทางมาพร้อมผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตยอดเยี่ยม นิสิตที่มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]