พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตยอดเยี่ยม นิสิตที่มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน.มอบเกียรติบัตรนิสิตยอดเยี่ยม นิสิตที่มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]