โครงการลานวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดโครงการลานวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี ต้านภัยยาเสพติด โดยภายในงานจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด ต่อต้านยาเสพติด ของคณะต่างๆ ที่ส่งเข้ามาแข่งขันโดยเดินขบวนจากหน้าบริเวณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์มายังอาคารอเนกประสงค์ คณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ คณะแพทยศาสตร์ จากนั้นก็มีการประกวดแข่งขันวงดนตรีสากลต่อต้านยาเสพติด วงที่ชนะเลิศคือ วง Chill Dy และต่อด้วย Cover Dance ที่มที่ได้รางวัลชนะเลิศคือทีม Mixer

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]