เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2556

เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2556 ชมนิทรรศการของแต่ละชมรมที่ทำผลงานไว้ตลอดทั้งปีที่แล้วนิสิตชั่นปีที่ 1 สมัครสมาชิกชมรมต่างๆ ณ ลานอเนกประสงค์ มน.