การประกวดดาว - เดือน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประกวดดาว เดือน มหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องนิสิตใหม่ ผลการประกวด รางวัล Mr.International 2013 นายชิตะปัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ วิทยาลัยนานาชาติ รางวัล Miss International 2013 นางสาวสุนทราภรณ์ จุลนะเลย คณะศึกษาศาสตร์ และรางวัลสำคัญของงาน คือ รางวัล Freshy Boy 2013 ได้แก่ นายพงศ์พล ศรเลี่ยมทอง นิสิตคณะนิติศาสตร์ และ รางวัล Freshy Girl 2013 ได้แก่ นางสาวนินธิพร โพธิ์งาม คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ เป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]