โครงการเปิดโลกบริการสำหรับนิสิต

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกบริการสำหรับนิสิต เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการฝึกทักษะอาชีพอิสระ เช่น สมุดทำมือ งานผ้าสักหลาด งานผ้าที่หุ้มกุญแจ ซึ่งมีนิสิตน้องใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]