การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโตรงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง "ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่ 5" ประจำปี 2556 โดยแบ่งเป็นสองประเภท ประเภทที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 5 วง ระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 วง ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และมีรางวัลสำหรับนักร้องยอดเยี่ยมอีกด้วย ผู้แทนมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. พร้อมด้วย ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ รศ.นุขนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้มอบรางวัล วงที่ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนปางอ่างศิลาทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์ อุปถัมภ์) นักร้องยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ระดับอุดมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ มรภ.ราชภัฏ พิบูลสงคราม รางวัลนักร้องยอดเยี่ยมได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แข่งขันประกวด ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]