ลานศิลป์นเรศวร และถนนนิสิตเดิน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 งานส่งเสริมและพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิต จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน พร้อมกับโครงการถนนนิสิตเดิน ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชมรมส่วนกลาง พร้อมกับการแสดงโชว์ของวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี่ยังมีนิสิตที่สมัครเป็นผู้ประกอบการของโครงการถนนนิสิตเดินนำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาคมชาว มน.ที่เดินเข้ามาร่วมงานและอุดหนุนสินค้าในแต่ละบูธ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ โครงการถนนนิสิตเดินจะมีทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน งานนี้ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต มน.เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีแขกพิเศษ เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีกหลายท่าน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จัด ณ บริเวณโภชนาคาร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]