ต้อนรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมส่วนองค์การนิสิตและสภานิสิต

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. พร้อมทีมบริหาร และนายพณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ นายกองค์การนิสิต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมกิจการนิสิตของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้มีการรับชมกิจกรรมที่ผ่านมาพร้อมแลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องการจัดทำกิจกรรมด้านต่างๆ และได้มอบของที่ระลึกให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]