เริ่มแล้วมาตรการใหม่ ตรวจ จด ตัด จูง ตรวจหมวกนิรภัยทุกประตูเข้ามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 กองกิจการนิสิต และ ฝ่ายประสานงานกิจการนิสิตคณะ ได้ลงตรวจการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้าออกภายในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ดำรงศักดิ์ เปํกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ลงพื้นที่ร่วมด้วยกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตที่ได้ทำงานตามมาตรการใหม่ในครั้งนี้

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]