มอบเกียรติบัตรให้กับพี่เลี้ยงก้านกล้วย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 งานบริการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับทีมพี่เลี้ยงก้านกล้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ โดยได้พบปะพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ที่แต่ละคนประสบมาและได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มาจัดเก็บให้เป็นระบบ เพื่อให้นิสิตรุ่นหลังที่จะเข้ามาเป็นทีมพี่เลี้ยงก้านกล้วยได้นำไปศึกษาต่อไป จัดขึ้น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]