เรียนรู้กระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 หน่วยวินัยนิสิต งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการเรียนรู้กระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยมีนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวเปิดงาน จากนั้นวิทยากร นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย ผู้อำนวยการกองกฏหมาย ได้บรรยายถึงกระบวนการ การดำเนินการสิบสวน ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]