ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6

กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการกิจการนิสิต จากส่วนคณะต่างๆ ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]