กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งทัพนักกีฬาร่วมคัดเลือกในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อนเดินทาง ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ได้ให้กำลังใจและนำกราบขอพรองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นนักกีฬาได้เดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท เมือวันที่ 14-20 ตุลาคม 2556 ผลการคัดเลือก กีฬา ที่ได้ไปแข่งขันต่อรอบมหกรรม ณ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่กีฬาเปตอง ทีมหญิงคู่ 2 ทีม หญิงเดี่ยว 1 ทีม คู่ผสม 1 ทีม กีฬาประเภทอื่นๆ ไม่ผ่านรอบคัดเลือก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]