โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ตอน “นิสิตใหม่ ไร้น้ำหนักเกิน”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพนิสิต ตอน “นิสิตใหม่ ไร้น้ำหนักเกิน” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคน หันมาใส่ใจในเรื่องดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม และคุณพุทธชาด แก้วอนงคณ์ แพทย์และนักโภชนากร จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการคำนวณพลังงานจากอาหารที่รับประทานโครงการดังกล่าว เป็นการเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลดน้ำหนัก สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน สนใจสามารถสอบถามได้ กองกิจการนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1215 หรือ facebook : ssid nu “มน.วัยใส สุขใจ ไร้น้ำหนักเกิน”

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]