พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) โครงการเอส 1 สนันสนุนทุนการศึกษา จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมทั้งหมด 300,000 บาท โดยทาง ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ จากนั้นได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา โดย คุณทวี สิ้มสุนทร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ โตรงการเอส 1 ปตท.สผ. เป็นผู้มอบให้กับนิสิต และกล่าวให้โอวาทพูดคุยกับนิสิตที่ได้รับทุน จากนั้นทางตัวแทนของมหาวิทยาลัย ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง กล่าวขอบคุณ ณ ห้อง SC-1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]