รั้วโรงเรียนรวมใจ สร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก

ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรนำทีมบุคลากร นิสิต เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดพิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในงาน "รั้วโรงเรียนรวมใจ สร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก" ณ ศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างชีวิตจากนิทรรศการยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดด้านการสร้างภูมิค้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวัง และบำบัดรักษา นิทรรศการแสดงผลงานดีเด่น (Best Practice) ของสถาบันการศึกษา ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]