ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 กองกิจการนิสิต มน. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ เดินทางมาเยี่ยมชมงานด้านกิจการนิสิต โดยมี ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอการทำงานด้านกิจการนิสิต และโครงสร้างของกองกิจการนิสิต ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]