ประมวลภาพข่าว "กีฬาน้องใหม่วัยใส" (นเรศวรเกมส์ ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 หน่วยส่งเสริมกิจกรรมกีฬานิสิต งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดงานกีฬาน้องใหม่วัยใส ในระหว่างวันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556 โดยในพิธีปิด ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วยรศ.นุชขนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้
1. แชมป์วอลเล่ยบอลหญิง คณะสาธารณสุขศาสตร์กับคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. วอลเล่ย์บอลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์กับคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ
3. ฟุตซอลชาย ชนะเลิศได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะนิติศาสตร์
4. ฟุตซอลหญิง ชนะเลิศได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์กับคณะเภสัชศาสตร์
5. บาสเกตบอลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการสื่อสารกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์
6. บาสเกตบอลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์กับคณะเภสัชศาสตร์
ประเภทกีฬาพื้นบ้าน
1.ตีนตะขาบชนะเลิศ ได้แก่ คณะสหเวชฯ - คณะพยาบาลฯ - ว.นานาชาติ
2. วิ่งกระสอบ ชนะเลิศ ได้แก่ คณะสาธารณสุขฯ กับ คณะเกษตรฯ
3. ซุปเปอร์แมน ชนะเลิศ ได้แก่คณะสหเวชฯ กับคณะพยาบาลฯ
4. เหยียบลูกโปง คณะวิทยาฯ

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]