ตรวจหมวกนิรภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ห้ามผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยขับขี่ เข้า - ออก มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน จากการสุ่มตรวจที่ประตูเข้าออก พบว่า นิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]