ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมควมพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]