กีฬาเสลาเกมส์ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 องค์การนิสิตได้จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นิสิตรุ่นพี่ และรุ่นน้อง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการ "เสลาเกมส์" จัดระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิด - ปิดพิธี พร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมกีฬาที่ชนะเลิศในประเภทต่างๆ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]