โครงการอบรมจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 องค์การนิสิต มน.ร่วมกับสำนักงานขนส่ง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดอบรมจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมอบรมและสอบใบอนุญาต ทั้งสิ้น 180 คน ณ อาคารปราบไตรจักร และลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
































[ 1  2  3  4  5 ]