กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดกฐินสามัคคี ถวาย ณ วัดเสาหิน ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในการนี้ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน.พร้อมทั้งผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันทอดกฐินสามัคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]