พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

ภาพบรรยากาศ การฝึกซ้อม เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลาง นำโดย ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมส่วนกลาง ได้ทำการฝึกซ้อมดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต เพื่อให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]