03

มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจับสลากแบ่งสาย พร้อมแถลงข่าว กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครังที่ 41 ซึ่งจะทำการแข่งขันในรอบมหกรรม โดยใช้ชื่อในการแข่งขันว่า “มอดินแดงเกมส์” โดยมีกำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 14 – 22 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ติดตามอ่านรายละเอียดได้ทาง Website ::http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/index.php

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]