มูลนิธิ THE SET FOUNDATION มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต

วันที่27 ธันวาคม 2556 ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S. Robinson ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556 ภาคเรียนที่สอง ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 73 คน จำนวนทุนละ 10,000 บาท ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]