ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม งานพระราชทานปริญญาบัตร

ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ตรงกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 13 ชั้น 3 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]