นิสิตเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วมชั่งน้ำหนัก รอบ 2 สามารถลดน้ำหนักกว่า 10 กิโลกรัม

        เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ร่วมโครงการ สร้างเสริมสุขภาพนิสิต “ตอนนิสิตใหม่ไร้น้ำหนักเกิน” ได้เข้าร่วมวัดน้ำหนักรอบที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2557 หลังจากที่เริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตเกิดความตระหนักและใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง และป้องกันเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับนิสิต รวมถึงการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยมีเงินรางวัลกว่า 5,000 บาทให้กับผู้ที่น้ำหนักลดลงมาได้มากที่สุด และจากที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้พูดคุยกับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ และมุ่งมั่นที่จะลดน้ำหนักต่อไป ควบคู่กับการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งนี้จากการชั่งน้ำหนัก นิสิตหลายคนมีน้ำหนักตัวลดลงจากเดิม โดยสถิติล่าสุดที่วัดน้ำหนัก ในรอบ 2 เดือน มีนิสิตลดน้ำหนักได้มากกว่า 10 กิโลกรัม
        อย่างไรก็ตาม จะมีการนัดหมายเพื่อวัดน้ำหนักกับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการนี้ อีกครั้งหนึ่ง ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ต่อไป ทั้งนี้นิสิตที่สนใจโครงการดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ โทรศัพท์ 0-5596-1215