การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

        เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมี ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมทีมบริหาร และคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนรเศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]