มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมน.จากบริษัททีเอสเทค (ประเทศไทย)

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต แลนิสิตที่เรับทุน ให้การต้อนรับคุณพรชัย ศรีรุจจนานนท์ ผู้ช่วย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหาร และคุณสุนทร นิธิธัญญานุรักษ์ ผู้จัดการแผนกบุคคล ได้เดินทางมาขอพบและให้ทุนการศึกษา กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะขึ้นชั้นปีที่ 4 ในปี 2557 โดยมีเงื่อนไขคือ
     1.นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจบการศึกษา โดยบริษัทจะมอบทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท
     2. นักศึกษาที่ขอรับทุนมีเกรดเฉลี่ยล่าสุด ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]