จัดประชุมพบปะพูดคุยนิสิตทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาริ ชัด หวา (ประเทศสิงคโปร์) ประจำประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาริ ชัด หวา (ประเทศสิงคโปร์) ประจำประเทศไทย นำโดย อาจารย์ไมเคิล บะเรอะคลัฟ และอาจารย์คมกฤต วงค์นาค มาจัดประชุมเพื่อพบปะพูดคุยกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รีบทุนจากมูลนิธิ จำนวน 35 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]